Húsvéti áldás versek, képek, köszöntők

húsvéti áldás versek, képek, köszöntők

Ebben a cikkben csokorba gyűjtöttünk a legszebb húsvéti áldásokat, verseket, képeket melyek segítenek megteremteni az ünnepi hangulatot és kifejezni a feltámadás örömét. Az áldások különböző hosszúságúak és stílusúak, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

Húsvéti áldás versek

Kerecsényi Éva: Húsvéti áldás

Hozzon a húsvét napfényt, áldást, meleget,
szívekbe jókedvet és sok-sok örömet,
teremtsen békét a háborgó világban,
lehessen mindenki boldog hazájában,
tanítsa szeretni a gyűlölködőket,
adjon kenyeret koldusnak, éhezőnek,
adjon egészséget betegnek, idősnek,
hozzon megváltást tengernyi szenvedőnek,
s éltesse a eményt, még nincs világvége,
van kivezető út sötétből a fényre.

húsvéti áldás kerecsényi éva

Adjon a jó Isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntőt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nekem
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.

***

Áldjon Isten minden jóval téged
hétköznapi, apró jelekben jöjjön el hozzád,
lelkesítő, igaz szavakban,
megújuló, erős reménységben
s őrizzen meg mindazok számára,
akiknek fontos, hogy vagy.
Így töltse be szívedet az Élet Örömével!
Ámen

***

Jó napot kívánok becses éltetekre,
Kérlek figyeljetek rövid beszédemre.
Jézus nagypénteken halálra kínzatott,
Harmadnap húsvétban ismét feltámadott.
Ma a feltámadás ünnepének napján
Sok ember tiszteli barátját lakásán.
Mi is eljöttünk most a tiszteléstekre,
Hogy meg is öntözzünk, annak emlékére,
Hogy mint a tiszta víz, a szennyet elmossa,
Úgy Jézus vérével bűnünket elmossa.
A vízzel való locsolás és a festett piros tojás,
Jelzi a vér hullását, s bűnünknek bocsánatát.
E háznak közepén egy zászló üttessék,
Arannyal, ezüsttel megpuntumoztassék.
Áldja meg az Isten e háznak gazdáját,
Cselédjével együtt házi gazdasszonyát,
Hogy vígan tölthessék, el a húsvét napját.

***

Örömhírrel jönnek e széles világból,
Jézus, a megváltó, feltámadt sírjából.
Nincs már a kereszten és nincsen sírjában,
Ott él s uralkodik, fenn a mennyországban.
Azzal, hogy szent vérét érettünk ontotta,
Terhes bűneinket végleg megváltotta.
Minket érdemessé tett az Ég kegyére,
És méltóvá az Ő drága szent nevére.
A feltámadásnak dicső emlékébe,
Bő kívánság rajzik szívem belsejébe.
Jézus szent emléke legyen ma veletek
S az ő kegyelmében boldogan éljetek.

Rövid húsvéti áldások

Isten áldása és szeretet kísérjen téged és kedves családodat!
Áldott húsvétot kívánok!

***

Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, hogy állandó fénye világítsa meg az életed minden sarkát. Boldog Húsvétot kívánok neked és szeretteidnek!

***

Legyen ez a húsvéti ünnep tele reménnyel és örömmel, amelyet Jézus Krisztus feltámadása hozott el nekünk. Áldott húsvétot kívánok!

rövid húsvéti áldás

Hadd árassza el az Úr szeretete és kegyelme a szívedet ezen a húsvéti ünnepen, és hozzon számodra békét és boldogságot. Áldott Húsvétot!

***

Legyen a húsvét ünnepe a megújulás, a megbocsátás és a béke ünnepe. Kívánom, hogy a feltámadt Krisztus fénye ragyogja be az életeteket.

Húsvéti asztali áldások

A húsvéti asztali áldások nem csupán a táplálék megáldását jelentik, hanem mélyebb üzenetet is hordoznak. Emlékeztetnek bennünket Jézus Krisztus áldozatára és feltámadására, a szeretet és a megbocsátás erejére, valamint a reményre, amely a sötétségből a fénybe vezet.

„Mindenható Istenünk, köszönettel telve ülünk most asztalodnál, hogy megemlékezzünk Fiad, Jézus Krisztus feltámadásáról. Adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy az általad adott életünket mindig hálával és szeretettel töltsük meg. Áldd meg ezt az ételt, amelyet most elfogyasztunk, és áldd meg azokat is, akik körülöttünk vannak. Köszönjük a bőséges adományokat, amelyeket nap mint nap kaptunk tőled. Áldj meg minket az egészséggel, boldogsággal és békével, hogy hálás szívvel élhessük mindennapjainkat. Ámen.”

***

„Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.
Nyújtsd ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezdet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk.
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.”
Ámen

húsvéti asztali áldás

Schema nem található.