Húsvéti idézetek a Bibliából

húsvéti idézetek a bibliából

A Biblia számos olyan idézetet tartalmaz, amelyek mélyebb betekintést nyújtanak a húsvéti ünnep jelentőségébe és üzenetébe. Ezek az idézetek emlékeztetnek bennünket arra, hogy a húsvét nemcsak a győzelemről és az új életről szól, hanem az Isten iránti szeretetről és az örök reményről is.

Ebben a cikkben összegyűjtöttük néhány olyan megható és inspiráló húsvéti idézetet a Bibliából, amelyek segítenek elmerülni az ünnep valódi jelentésében és megélni annak üzenetét a mindennapi életünkben is. Hagyjuk, hogy ezek az idézetek felébresszék bennünk az újrakezdés és a megújulás szellemét, és emlékeztessenek bennünket arra, hogy minden nehézség és sötétség után mindig ott van a remény és az új élet lehetősége.

Húsvéti idézetek a Bibliából

Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt:Az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia.“

Lukács 24:6-7

 

Szülei évenként felmentek Jeruzsálembe húsvét ünnepére.

Lukács 2:41

 

„Ne féljetek! Ti a kersztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt!”

Márk 16:6

 

„Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit kersztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta.”

Máté 28:5-6

 

„Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz.”

Rómaiaknak 10:9

 

„Éppígy, testvérek, Krisztus testében ti is meghaltatok a törvénynek, hogy ahhoz tartozzatok, aki feltámadt a halálból. Ezért most teremjünk gyümölcsöt Istennek.”

Rómaiaknak 7:4

 

„Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta.”

Rómaiaknak 6:9

 

„A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk.”

Rómaiaknak 6:4

 

„Nekünk is üdvösségünkre van, ha hiszünk abban, aki a halottak közül feltámasztotta Urunkat, Jézust, aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt.”

Rómaiaknak 4:24-25

 

„A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanúgy megment, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki azután hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.”

Péter 3:21-22

 

„Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek az Istenben.”

Péter 1:21

 

„Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon.”

János 6:40

 

„Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon.”

János 6:44

 

„Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok.”

Péter 1:3-4

 

És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úrnak angyala leszállt a mennyből, és odament, elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült arra.

Máté 28:2

 

És menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadott a halálból, és íme, előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek.“

Máté 28:7

Nézd meg ezt is:

.

Schema nem található.